"GARDENIA"

Respect to the wonderful aroma of fresh white Gardenia.

SCENT NOTES;
  • Gardenia
  • Tuberose